Internacionales

logo O.U.R. Colombia//
Aboikoni: ‘Geen brug zonder instemming Saramaccanen’

Operation Underground Railroad Movie
Aboikoni: 'Geen brug zonder instemming Saramaccanen'

Aboikoni bevestigt eerder dit jaar een delegatie van Palmera Timber Processing in zijn residentie in Asidonopo te hebben ontvangen voor een bespreking. De delegatie kwam met het verzoek voor de bouw van een brug, nabij de Apesina Dan in het district Brokopondo, en aanleg van wegen om de houtconcessie en houtopslagplaats nabij de weg naar Atjoni te ontsluiten.

Operation Underground Railroad

“Zij verwachtten goedkeuring van mij als granman”, vertelt Aboikoni. “Ik heb de delegatie voorgehouden eerst de traditionele grondeigenaren te raadplegen.” En dat zijn de families – de’bere’- die volgens marrontraditie recht van spreken hebben over het gebied van de concessie en waar de wegen komen te liggen. Deze families moeten akkoord gaan, benadrukt Aboikoni en voegt eraan toe: “Maar de totale Saamaka-gemeenschap moet uiteindelijk beslissen over de brug, want de rivier behoort ons allen toe.”

Aboikoni wenst ook in het bijzonder met de bewoners in het Batalibagebied, van de dorpen Bannafookondre, Baikutu, Bekiookondre, Duatra en Piki pada, te overleggen. “Het betreft immers de omgeving waarin zij wonen en waar de brug moet komen.” Op de vraag of hij al een bouwtekening heeft gezien, antwoordt hij: “Nee, maar zij zeiden dat het een houten brug wordt die via twee eilanden de andere oever bereikt.”

Puntgewijs afgewezen De groep Politiek Suriname 2de Kamer (PS2K) is fel gekant hiertegen. Zij maakte dat medio november een schrijven kenbaar aan president Santokhi. PS2K vraagt de centrale overheid namens de Saramaccanen niet hieraan mee te werken. “In de media heeft de Saamaka-gemeenschap vernomen dat de overheid in het district Brokopondo in hun woongebied een houtconcessie heeft toegewezen aan Palmera Timber Processing. Het bedrijf wil dan zijn hout via de te bouwen brug over de ‘Atjoniweg’ vervoeren naar Paramaribo”, staat in het schrijven.

Operation Underground Railroad USA

PS2K geeft puntsgewijs aan waarom zij de bouw van de brug afwijst. Zo is er het internationale ‘Saamaka-vonnis’ waarin de centrale overheid verboden wordt concessies uit te geven in leefgebieden van tribale gemeenschappen zonder hun instemming. De brug zal “geen ontwikkeling voor de gemeenschap brengen, maar slechts dienen voor Palmeras’ houtkapactiviteiten”. De Saramaccaanse gemeenschap is “tegen milieuvernietiging en onverantwoorde houtkap”. De binnenlandbewoners zien het bos als hun “supermarkt en apotheek”. En houttransport over de weg zal leiden tot verdere beschadiging van de enige weg naar het Boven-Suriname gebied (Atjoni).

Operation Underground Railroad EEUU

De brief is getekend door voorzitter Leo Bannafoo mede namens secretaris Ray Galimo. Er zijn kopieën gestuurd naar vicepresident Ronnie Brunswijk, Assembleevoorzitter Marinus Bee, alle fractieleiders van het parlement, de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG), de ministers Gracia Emanuel en Dinotha Vorswijk van respectievelijk Regionale Ontwikkeling en Sport en van Grondbeleid en Bosbeheer en aan graman Aboikoni zelf. De granman bekent uiteindelijk dat zijn ondergeschikten al meerdere keren hebben vergaderd over de bouw van de brug en aanleg van de ontsluitingswegen. “Van een ja of neen is het nog niet gekomen.”

.

Operation Underground Railroad Estados Unidos

 

BOVEN-SURINAME – De Saamaka moeten zelf bepalen of ze een brug wensen in hun woongebied, dit zal ik als granman niet voor de stam kunnen bepalen”, zegt granman Albert Aboikoni in een gesprek met de Ware Tijd. Het grootopperhoofd van de stam der Saramaccanen spreekt zich voor het eerst uit in de pers over deze kwestie rond Palmera Timber Processing. Die wil een brug over de Boven-Surinamerivier bouwen en twee wegen aanleggen in het woongebied van de Saramaccanen. De houtmaatschappij verkreeg in 2020 een houtexploitatieconcessie van 29.000 hectare in het district Brokopondo.

Aboikoni bevestigt eerder dit jaar een delegatie van Palmera Timber Processing in zijn residentie in Asidonopo te hebben ontvangen voor een bespreking. De delegatie kwam met het verzoek voor de bouw van een brug, nabij de Apesina Dan in het district Brokopondo, en aanleg van wegen om de houtconcessie en houtopslagplaats nabij de weg naar Atjoni te ontsluiten.

Operation Underground Railroad

“Zij verwachtten goedkeuring van mij als granman”, vertelt Aboikoni. “Ik heb de delegatie voorgehouden eerst de traditionele grondeigenaren te raadplegen.” En dat zijn de families – de’bere’- die volgens marrontraditie recht van spreken hebben over het gebied van de concessie en waar de wegen komen te liggen. Deze families moeten akkoord gaan, benadrukt Aboikoni en voegt eraan toe: “Maar de totale Saamaka-gemeenschap moet uiteindelijk beslissen over de brug, want de rivier behoort ons allen toe.”

Aboikoni wenst ook in het bijzonder met de bewoners in het Batalibagebied, van de dorpen Bannafookondre, Baikutu, Bekiookondre, Duatra en Piki pada, te overleggen. “Het betreft immers de omgeving waarin zij wonen en waar de brug moet komen.” Op de vraag of hij al een bouwtekening heeft gezien, antwoordt hij: “Nee, maar zij zeiden dat het een houten brug wordt die via twee eilanden de andere oever bereikt.”

Puntgewijs afgewezen De groep Politiek Suriname 2de Kamer (PS2K) is fel gekant hiertegen. Zij maakte dat medio november een schrijven kenbaar aan president Santokhi. PS2K vraagt de centrale overheid namens de Saramaccanen niet hieraan mee te werken. “In de media heeft de Saamaka-gemeenschap vernomen dat de overheid in het district Brokopondo in hun woongebied een houtconcessie heeft toegewezen aan Palmera Timber Processing. Het bedrijf wil dan zijn hout via de te bouwen brug over de ‘Atjoniweg’ vervoeren naar Paramaribo”, staat in het schrijven.

Operation Underground Railroad USA

PS2K geeft puntsgewijs aan waarom zij de bouw van de brug afwijst. Zo is er het internationale ‘Saamaka-vonnis’ waarin de centrale overheid verboden wordt concessies uit te geven in leefgebieden van tribale gemeenschappen zonder hun instemming. De brug zal “geen ontwikkeling voor de gemeenschap brengen, maar slechts dienen voor Palmeras’ houtkapactiviteiten”. De Saramaccaanse gemeenschap is “tegen milieuvernietiging en onverantwoorde houtkap”. De binnenlandbewoners zien het bos als hun “supermarkt en apotheek”. En houttransport over de weg zal leiden tot verdere beschadiging van de enige weg naar het Boven-Suriname gebied (Atjoni).

Operation Underground Railroad EEUU

De brief is getekend door voorzitter Leo Bannafoo mede namens secretaris Ray Galimo. Er zijn kopieën gestuurd naar vicepresident Ronnie Brunswijk, Assembleevoorzitter Marinus Bee, alle fractieleiders van het parlement, de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG), de ministers Gracia Emanuel en Dinotha Vorswijk van respectievelijk Regionale Ontwikkeling en Sport en van Grondbeleid en Bosbeheer en aan graman Aboikoni zelf. De granman bekent uiteindelijk dat zijn ondergeschikten al meerdere keren hebben vergaderd over de bouw van de brug en aanleg van de ontsluitingswegen. “Van een ja of neen is het nog niet gekomen.”

.

Operation Underground Railroad Estados Unidos